Termín zápisu:

5.5.2020 14:00 – 16:00

Formuláře k zápisu naleznete v sekci Mateřská škola -> Zápis do MŠ.

U zápisu zákonný zástupce dítěte předloží:

  • Kompletně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
  • Vyplněný Evidenční list pro dítě včetně vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost
  • Občanský průkaz, jiný doklad prokazující totožnost
  • Rodný list dítěte – originál

Potřebné formuláře budou zveřejněny na webových stránkách mateřské školy a dále budou k vyzvednutí v hlavní chodbě mateřské školy.

Další případné dokumenty:

  • Doporučení PPP nebo SPC pro případný vznik nároku na podpůrná opatření u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zápis do mateřské školy pro netříleté děti bude probíhat pouze v určený den.

 

V Praze dne 11.2.2020

Bc. Renáta Šibravová
ředitelka MŠ