Termíny zápisu:

4.5.2020: 14:00 – 18:00
5.5.2020: 15:00 – 17:00

Formuláře k zápisu naleznete v sekci Mateřská škola -> Zápis do MŠ.

Od 6.4.2020 bude možnost využít on-line rezervační systém, který zlepší organizaci zápisu do mateřské školy. Uchazeč má možnost si on-line s předstihem rezervovat konkrétní čas v rámci vypsaného termínu.

Rezervace probíhají zcela automaticky a škole nabídnou přehled o vytížení plánované akce.

U zápisu zákonný zástupce dítěte předloží:

  • Kompletně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
  • Vyplněný Evidenční list pro dítě včetně vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost
  • Občanský průkaz, jiný doklad prokazující totožnost
  • Rodný list dítěte – originál

Potřebné formuláře budou zveřejněny na webových stránkách mateřské školy a dále budou k vyzvednutí v hlavní chodbě mateřské školy.

Další případné dokumenty:

  • Doporučení PPP nebo SPC pro případný vznik nároku na podpůrná opatření u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.

Důležité doporučení:

Doporučujeme rodičům, aby podávali žádost pouze do dvou mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 9.

Výjimku tvoří předškoláci, kteří podávají žádost pouze do jedné mateřské školy.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 bude probíhat pouze v určených dnech a hodinách.

 

V Praze dne 11.2.2020

Bc. Renáta Šibravová
ředitelka MŠ