Školní rok končí v naší školce v pátek 3.7.2020

Vážení rodiče,
postupně začínáme obnovovat provoz jednotlivých tříd. Od 1.6. je provoz mateřské školy prodloužen do 17 hodin a máte opět možnost vstupu do šaten s rouškou.

Co nejvíce aktivit a času děti budou trávit venku, proto dávejte dětem do školky vhodné oblečení především na ven s ohledem na počasí.

Děti jsou od počátku rozdělovány do tříd podle postupného nástupu. V provozu jsou v současnosti třídy: žlutá, červená, fialová, oranžová a růžová kytička. V ostatních třídách budou probíhat plánované náročnější opravy a rekonstrukce.

Naší snahou je rozmístit děti tak, aby se ve třídě sešla vždy skupina dětí ze stejné třídy a s paní učitelkou dané třídy.

Chápeme, že je to pro děti nová zkušenost, ale děti vše zvládají výborně.

Děkujeme za pochopení