Školní rok končí v naší školce v pátek 3.7.2020

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 pro děti tříleté a starší budou odesílány poštou 1.6. nebo do osobní datové schránky.
Registrační čísla přijatých dětí: Strana 1 a Strana 2

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 pro děti mladší tří let budou odesílány poštou 8.6. nebo do osobní datové schránky.
Registrační čísla přijatých dětí: Strana 1