• Před vstupem do jednotlivých pavilonů použijí zákonní zástupci desinfekci na ruce, která je umístěna před vstupem do každého pavilonu.
  • Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením není umožněn vstup rodičům do prostor tříd.
  • Zákonný zástupce předá každý den dítě učitelce poté, co si dítě umyje ruce!

Doporučujeme rodičům dětí, aby ve společných prostorách MŠ měli zakryté dýchací cesty.