• Každé ráno před vstupem do třídy bude dětem měřena teplota a poté děti použijí dezinfekci na ruce.
  • Zákonní zástupci před vstupem do jednotlivých pavilonů použijí dezinfekci na ruce, která je umístěna před vstupem do každého pavilonu.
  • Zákonným zástupcům není umožněn vstup do prostor tříd.
  • Dospělí ve společných prostorách MŠ musí mít zakryté dýchací cesty.

V rámci prevence byla provedena dezinfekce celého objektu MŠ včetně veškerého vybavení. Dezinfekce byla provedena certifikovaným prostředkem proti COVID-19 odbornou firmou.