Od 3.5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ (bez omezení počtu dětí ve třídě). Děti nemusí nosit roušky, není povinné testování dětí.

Interní opatření školy:

  • vstup do šaten není umožněn v předškolních třídách (zelená, bílá, fialová kytička)
  • u mladších dětí je umožněn vstup do šaten pouze 2 dospělým osobám

U každé třídy jsou vyvěšeny podrobné informace týkající se provozu tříd a plateb.