3.12. přivítá děti ráno ve školce Mikuláš s andělem. Dopoledne je připraveno Mikulášské představení s nadílkou a možná se k nám do školky zase podívá neposedný čertík z čertí školky.

Dětem, které v tento den nebudou ve školce nechá Mikuláš nadílku ve třídě.