Цей запис не призначений для українських біженців (Tento zápis není určen pro ukrajinské uprchlíky)

Podání žádosti se uskuteční formou elektronické registrace na adrese: https://zapisdoms-praha9.praha.eu/ v termínu od 3.4. do 23.4. 2023 a následně proběhne prezenční zápis ve dnech 2.5. 13:30 – 17:00 a 3.5. od 14:00 – 17:00 hodin v mateřské škole.

Pokud zákonný zástupce dítěte nemá možnost provedení elektronické registrace – předzápisu, lze registraci provést přímo v MŠ dne 17.4. od 9:30 – 11:00 hodin.

K prezenčnímu zápisu nutno přinést: Stáhnout

Informace pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Stáhnout,Stáhnout

Kritéria pro přijímání dětí, které dosáhly věku tří let do 31.8.2023 Stáhnout

Kritéria pro přijímání dětí, které dosáhly věku tří let k 1.9. 2023 a mladší Stáhnout