Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

V rámci programu Recyklohraní, který seznamuje naše děti s recyklací a ochranou životního prostředí, děti sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení přispěly k ochraně životního prostředí.

O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody děti díky recyklaci ušetřily ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že děti naší školky v loňském roce vytřídili 0 televizí, 0 monitorů a 197,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 4,78 MWh elektřiny, 339,39 litrů ropy, m3 vody a 0,09 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,88 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 3,78 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT

V loňském školním roce jsme se zapojili do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.
Vážíme si vaší pomoci, neboť jsme díky nasbíraným bodům získali CD přehrávač.

O ČEM JE ŘEČ?  recyklohraní
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky. Cílem je prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

PROČ JSME ZAHÁJILI SBĚR BATERIÍ?
Protože použité baterie, nesprávně vyhazované s běžným (směsným čili komunálním) odpadem vážně narušují životní prostředí. Mohou se z nich po čase uvolňovat škodlivé látky, které prosakují do půdy a spodních vod. Zpětným sběrem  baterií se v ČR zabývá nezisková společnost Ecobat.
Další výhody zpětného odběru baterií: kovy obsažené v bateriích tvoří 60-80% jejich hmotnosti. Recyklací baterií se tedy dosáhne energetických úspor na úrovni celoroční spotřeby plynu několika desítek domácností.

Více informací a materiály ke stažení naleznete např. na:
http://www.recyklohrani.cz/cs/downloads/

CO JE TEDY PRO VÁS NOVÉHO?
Děti mohou přinášet do školky použité baterie (odevzdávat je můžete do zeleného boxu v hlavní chodbě MŠ).

Pokud se vám myšlenka Recyklohraní líbí, můžete naši školku v programu snadno podpořit i vy. Recyklohrajte s námi. Pokud máte doma vybité baterie, přineste je do školky.