Projekt ŠABLONY II

Od 1.8.2019 – 31.7.2021 je naše instituce realizátorem projektu ŠABLONY II, který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015827 je zaměřen zejména na personální podporu v MŠ.
Hlavním cílem projektu je podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Název pozice: Školní speciální pedagog
Celková dotace projektu: 704 520 Kč