Street dance

Pod vedením Kristýny Tomanové.
Důraz je kladen na rozvoj tanečního projevu, pohybovou paměť a celkovou tělesnou kondici.