Školní rok končí v naší školce v pátek 3.7.2020

Street dance

Pod vedením Kristýny Tomanové.
Důraz je kladen na rozvoj tanečního projevu, pohybovou paměť a celkovou tělesnou kondici.