Motto:

Děti jsou dokonalým zrcadlem těch, kteří jsou kolem nich.

Filozofie mateřské školy:

Prioritou MŠ je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni vytvářet dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji. Našim cílem je vytvářet ve třídách příjemné klima, ve kterém se děti cítí dobře.

Novinky

ikona Upozornění pro rodiče, pokud se s dětmi vracejí z dovolené ze zahraničí 12.09.2021

Pokud jste se s dětmi vrátili ze zahraničí a chcete, aby dítě nastoupilo do školky, je vaší povinností o tom informovat MŠ a postupovat dle nařízení Ministerstva zdravotnictví.