Motto:

Děti jsou dokonalým zrcadlem těch, kteří jsou kolem nich.

Filozofie mateřské školy:

Prioritou MŠ je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni vytvářet dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji. Našim cílem je vytvářet ve třídách příjemné klima, ve kterém se děti cítí dobře.

Novinky

V letošním školním roce slavíme výročí 50 let od otevření naší školky.

Mateřská škola dnes – virtuální prohlídka

Výsledky přijímacího řízení 07.05.2021

Výsledky přijímacího řízení nepřijatých dětí pro školní rok 2021/2022 budou odesílány 31.5.2021 poštou nebo do osobní datové schránky.

Registrační čísla přijatých dětí budou vyvěšena 31.5.2021 na veřejně přístupné vývěsce MŠ a na webových stránkách školy.

ikona Tancuj se mnou maminko 07.05.2021

Taneční soutěž pro všechny maminky a děti.
Podmínkou účasti v soutěži je natočit taneční sestavu (maminka, dítě) do max. 4 minut a zaslat na email – wiggle.dance@seznam.cz
Vyhlášení bude v červnu zveřejněné na facebooku taneční skupiny Wiggle dance.
Uzávěrka videí je do konce května.

ikona Informace k provozu MŠ od 3.5.2021 30.04.2021

Od 3.5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ (bez omezení počtu dětí ve třídě). Děti nemusí nosit roušky, není povinné testování dětí.

Interní opatření školy:

 • vstup do šaten není umožněn v předškolních třídách (zelená, bílá, fialová kytička)
 • u mladších dětí je umožněn vstup do šaten pouze 2 dospělým osobám

U každé třídy jsou vyvěšeny podrobné informace týkající se provozu tříd a plateb.

ikona Letní prázdninový provoz – přihlašujte se ve svých třídách do 20.5.2021 29.04.2021

Naše MŠ bude zajišťovat provoz v termínu od 19.7. – 23.7.2021 pro děti z naší mateřské školy, MŠ Šluknovské a MŠ Litvínovské.

Od 12.7. – 16.7. pro děti z naší MŠ zajišťuje provoz MŠ Šluknovská

Od 26.7. – 30.7. pro děti z naší MŠ zajišťuje provoz MŠ Litvínovská 490

Prázdninový provoz je z kapacitních důvodů určen pro děti zaměstnaných rodičů.

ikona Rozběháme rodinu 12.04.2021

Pojďme si s dětmi užít volný čas venku pohybem.
Celá akce bude probíhat od 12.4. a ukončena bude 15.5., kdy slavíme Den rodiny.

Jak na to? Stačí se přihlásit na e-mail: rozbehnemerodinu@gmail.com

Kde uvedete:

 • jméno, příjmení dítěte (pod jménem dítěte bude zaregistrovaná celá rodina)
 • třídu, do které dítě chodí

(Pokračování textu…)

Informace k zápisům pro školní rok 2021-2022 pro děti, které dosáhnou 3let do 31.8. 2021 08.04.2021
 • Termín zápisů: 3. a 4. května
 • Forma zápisů:
  • do datové schránky mateřské školy ID hb255dh
  • poštou (rozhodující je datum odeslání)
  • podáním v zalepené obálce do schránky určené pro zápis (umístěné na plotu)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý email)
 • Pravidla a důležité informace k zápisům pro děti, které dosáhnou 3let do 31.8. 2021  zde
 • Evidenční list s vyjádřením lékaře o očkování dítěte  zde
 • Žádost o přijetí    zde
 • Nutno dodat kopii rodného listu dítěte
 • V evidenčním listu uveďte čitelně váš email, na který obdržíte registrační číslo dítěte

Předpokládaný počet volných míst pro šk. rok 2021/2022 je 50 (jde pouze o odhad).

Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (případně doloží doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Bez těchto dokladů nemůže být dítě přijato.
Tato povinnost neplatí pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.