Motto:

Děti jsou dokonalým zrcadlem těch, kteří jsou kolem nich.

Filozofie mateřské školy:

Prioritou MŠ je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni vytvářet dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji. Našim cílem je vytvářet ve třídách příjemné klima, ve kterém se děti cítí dobře.

Novinky

V letošním školním roce slavíme výročí 50 let od otevření naší školky.

ikona Upozornění 20.09.2020
  • Pokud je dítě ve společné domácnosti s někým, kdo je v karanténě, nesmí dítě po dobu karantény do kolektivu!
  • Děti s příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel,…), nesmí docházet do školky!
ikona Plán organizace školního roku 2020/2021 10.09.2020

Po dohodě se zřizovatelem – MČ Praha 9 oznamujeme předem plánované omezení a přerušení provozu mateřské školy ve školním roce 2020/2021

(Pokračování textu…)

ikona Zvýšená preventivní hygienická opatření od 1.9.2020 10.09.2020
  • Před vstupem do jednotlivých pavilonů použijí zákonní zástupci desinfekci na ruce, která je umístěna před vstupem do každého pavilonu.
  • Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením není umožněn vstup rodičům do prostor tříd.
  • Zákonný zástupce předá každý den dítě učitelce poté, co si dítě umyje ruce!

Doporučujeme rodičům dětí, aby ve společných prostorách MŠ měli zakryté dýchací cesty.