Motto:

Děti jsou dokonalým zrcadlem těch, kteří jsou kolem nich.

Filozofie mateřské školy:

Prioritou MŠ je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni vytvářet dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji. Našim cílem je vytvářet ve třídách příjemné klima, ve kterém se děti cítí dobře.

Novinky

V letošním školním roce slavíme výročí 50 let od otevření naší školky.

ikona Docházka dětí v období podzimních prázdnin 11.10.2020

26.10. až 30.10.2020 jsou ve školách podzimní prázdniny. Žádáme rodiče, aby nahlásili docházku dětí v těchto dnech.  Prosíme vás, abyste zvážili nutnost docházky do MŠ.

Děkujeme

ikona Nová hygienická opatření 11.10.2020
  • Každé ráno před vstupem do třídy bude dětem měřena teplota a poté děti použijí dezinfekci na ruce.
  • Zákonní zástupci před vstupem do jednotlivých pavilonů použijí dezinfekci na ruce, která je umístěna před vstupem do každého pavilonu.
  • Zákonným zástupcům není umožněn vstup do prostor tříd.
  • Dospělí ve společných prostorách MŠ musí mít zakryté dýchací cesty.

V rámci prevence byla provedena dezinfekce celého objektu MŠ včetně veškerého vybavení. Dezinfekce byla provedena certifikovaným prostředkem proti COVID-19 odbornou firmou.

ikona Upozornění 20.09.2020
  • Pokud je dítě ve společné domácnosti s někým, kdo je v karanténě, nesmí dítě po dobu karantény do kolektivu!
  • Děti s příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel,…), nesmí docházet do školky!
ikona Plán organizace školního roku 2020/2021 10.09.2020

Po dohodě se zřizovatelem – MČ Praha 9 oznamujeme předem plánované omezení a přerušení provozu mateřské školy ve školním roce 2020/2021

(Pokračování textu…)