Motto:

Děti jsou dokonalým zrcadlem těch, kteří jsou kolem nich.

Filozofie mateřské školy:

Prioritou MŠ je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni vytvářet dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji. Našim cílem je vytvářet ve třídách příjemné klima, ve kterém se děti cítí dobře.

Novinky

V letošním školním roce slavíme výročí 50 let od otevření naší školky.

Mateřská škola dnes – virtuální prohlídka

ikona Začátek školního roku 2021/2022 23.07.2021

Školní rok začíná ve středu 1.9.2021. Rozdělení dětí do tříd najdete na nástěnce v hlavní chodbě školky.