Motto:

Děti jsou dokonalým zrcadlem těch, kteří jsou kolem nich.

Filozofie mateřské školy:

Prioritou MŠ je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni vytvářet dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji. Našim cílem je vytvářet ve třídách příjemné klima, ve kterém se děti cítí dobře.

Novinky

V letošním školním roce slavíme výročí 50 let od otevření naší školky.

Mateřská škola dnes – virtuální prohlídka

ikona Informace k otevření MŠ – testování dětí 12.04.2021

V pondělí 12. 4. 2021 byl zahájen provoz pouze pro předškolní děti a pro děti rodičů zaměstnaných ve vybraných profesích (rodiče těchto dětí musí doložit potvrzení od zaměstnavatele a předem nahlásit potřebu umístit dítě do MŠ).

Dítěti je umožněna osobní přítomnost v mateřské škole pouze v případě, že:

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupilo vyšetření prostřednictvím PCR testu ze slin nebo antigenního testu výtěrem z nosu, který mu poskytla škola a prokáže se NEGATIVNÍM výsledkem tohoto vyšetření.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

(Pokračování textu…)

ikona Organizace předávání a vyzvedávání dětí ze školky 12.04.2021
 • Při předávání dítěte rodič zazvoní na danou třídu, ohlásí se ve videotelefonu a vyčká, až si učitelka osobně převezme dítě, nevstupuje do šatny (týká se především předškoláků). Mladší děti může do šatny doprovodit rodič. V šatně mohou být nejvýše 2 rodiče a 2 děti.
 • Při vyzvedávání dítěte rodič zazvoní na danou třídu, ohlásí se ve videotelefonu a vyčká až bude dítě připraveno k odchodu z MŠ. Učitelka vpustí rodiče do budovy (k šatně) až bude dítě přichystané k odchodu ze školky (týká se především předškoláků).

Děkujeme za pochopení.
Toto opatření má zamezit kumulaci většího počtu osob v malém prostoru šatny.

ikona Dopis rodičům 09.04.2021

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o povinném testování dětí a žáků, které je v současné době podmínkou pro prezenční formu výuky, a to jak v ZŠ, tak v MŠ.

Více informací ZDE: Stáhnout

Informace k zápisům pro školní rok 2021-2022 pro děti, které dosáhnou 3let do 31.8. 2021 08.04.2021
 • Termín zápisů: 3. a 4. května
 • Forma zápisů:
  • do datové schránky mateřské školy ID hb255dh
  • poštou (rozhodující je datum odeslání)
  • podáním v zalepené obálce do schránky určené pro zápis (umístěné na plotu)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý email)
 • Pravidla a důležité informace k zápisům pro děti, které dosáhnou 3let do 31.8. 2021  zde
 • Evidenční list s vyjádřením lékaře o očkování dítěte  zde
 • Žádost o přijetí    zde
 • Nutno dodat kopii rodného listu dítěte
 • V evidenčním listu uveďte čitelně váš email, na který obdržíte registrační číslo dítěte

Předpokládaný počet volných míst pro šk. rok 2021/2022 je 50 (jde pouze o odhad).

Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (případně doloží doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Bez těchto dokladů nemůže být dítě přijato.
Tato povinnost neplatí pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Informace k zápisům pro školní rok 2021-2022 pouze pro děti mladší 3let (děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019) 08.04.2021
 • Termín zápisů: 5. května
 • Forma zápisů:
  • do datové schránky mateřské školy ID hb255dh
  • poštou (rozhodující je datum odeslání)
  • podáním v zalepené obálce do schránky určené pro zápis (umístěné na plotu)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý email)
 • Pravidla k zápisům pro děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019   zde
 • Evidenční list s vyjádřením lékaře o očkování dítěte  zde
 • Žádost o přijetí    zde
 • Nutno dodat kopii rodného listu dítěte
 • V evidenčním listu uveďte čitelně váš email, na který obdržíte registrační číslo dítěte

Předpokládaný počet volných míst pro šk. rok 2021/2022 je 19.

Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (případně doloží doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Bez těchto dokladů nemůže být dítě přijato.

ikona Rozběháme rodinu 01.04.2021

Pojďme si s dětmi užít volný čas venku pohybem.
Celá akce bude probíhat od 12.4. a ukončena bude 15.5., kdy slavíme Den rodiny.

Jak na to? Stačí se přihlásit na e-mail: rozbehnemerodinu@gmail.com

Kde uvedete:

 • jméno, příjmení dítěte (pod jménem dítěte bude zaregistrovaná celá rodina)
 • třídu, do které dítě chodí

(Pokračování textu…)