Motto:

Děti jsou dokonalým zrcadlem těch, kteří jsou kolem nich.

Filozofie mateřské školy:

Prioritou MŠ je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni vytvářet dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji. Našim cílem je vytvářet ve třídách příjemné klima, ve kterém se děti cítí dobře.

Novinky

V letošním školním roce slavíme výročí 50 let od otevření naší školky.

ikona Uzavření mateřské školy 05.03.2021

Na základě nařízení vlády ze dne 27.2. je mateřská škola od 1.3. uzavřena

 • Pro děti zaměstnanců IZS bude v provozu Mateřská škola Kytlická, Praha 9.
 • Pokud bude MŠ uzavřena celý měsíc březen, školné a stravné se neplatí.
ikona Distanční vzdělávání pro předškoláky 05.03.2021

Od 8.3. je zahájeno pro předškolní děti povinné vzdělávání distančním způsobem.

Distanční vzdělávání bude probíhat formou off-line, kdy půjde o plnění praktických úkolů využívající přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí. Zadávání úkolů bude probíhat prostřednictvím webových stránek, popřípadě budou úkoly k vyzvednutí v hlavním vestibulu MŠ každý den v časovém rozmezí 9 – 14 hodin (škola bude otevřena).

Úkoly ke stažení: ZDE

Vždy od pondělí bude na webu i v MŠ k dispozici složka s úkoly, které přísluší k tématu vycházející ze Školního vzdělávacího programu. Jedná se o témata na týden. Pro rodiče je připraveno rozpracované téma k jednotlivým oblastem RVPPV.

 • Vypracované úkoly můžete přinést v podepsané složce vždy do pondělí následujícího týdne. Ve vestibulu MŠ jsou umístěny schránky s označením třídy nebo vhodit do poštovní schránky MŠ. Učitelé si vždy v pondělí úkoly vyzvednou a založí do portfolií dětí. Zároveň zde najdete úkoly (popřípadě informace, vzkazy) na nový týden.

NEBO

 • Shromažďujte vypracované úkoly za jednotlivé týdny a až bude školka opět v provozu, odevzdáte úkoly ve třídě.
Informace k zápisům pro školní rok 2021-2022 pro děti, které dosáhnou 3let do 31.8. 2021 05.03.2021
 • Termín zápisů: 3. a 4. května
 • Forma zápisů: bude včas upřesněna podle aktuální epidemiologické situace
 • Pravidla k zápisům pro děti, které dosáhnou 3let do 31.8. 2021  zde
 • Evidenční list s vyjádřením lékaře o očkování dítěte  zde
 • Žádost o přijetí    zde

Předpokládaný počet volných míst pro šk. rok 2021/2022 je 65 (jde pouze o odhad).

Doporučení: vzhledem k náročné epidemiologické situaci doporučujeme rodičům, včasné zajištění potvrzení o očkování dítěte, které je součástí evidenčního listu. Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (případně doloží doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Bez těchto dokladů nemůže být dítě přijato.
Tato povinnost neplatí pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Informace k zápisům pro školní rok 2021-2022 pouze pro děti mladší 3let (děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019) 05.03.2021
 • Termín zápisů: 5. května
 • Forma zápisů: bude včas upřesněna podle aktuální epidemiologické situace
 • Pravidla k zápisům pro děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019   zde
 • Evidenční list s vyjádřením lékaře o očkování dítěte  zde
 • Žádost o přijetí    zde

Předpokládaný počet volných míst pro šk. rok 2021/2022 je 19.

Doporučení: vzhledem k náročné epidemiologické situaci doporučujeme rodičům, včasné zajištění potvrzení o očkování dítěte, které je součástí evidenčního listu. Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (případně doloží doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Bez těchto dokladů nemůže být dítě přijato.

ikona Letní prázdninový provoz 28.01.2021

Naše MŠ bude zajišťovat provoz v termínu od 19.7. – 23.7.2021 pro děti z naší mateřské školy, MŠ Šluknovské a MŠ Litvínovské.

Od 12.7. – 16.7. pro děti z naší MŠ zajišťuje provoz MŠ Šluknovská

Od 26.7. – 30.7. pro děti z naší MŠ zajišťuje provoz MŠ Litvínovská 490

Prázdninový provoz je z kapacitních důvodů určen pro děti zaměstnaných rodičů.