Motto:

Děti jsou dokonalým zrcadlem těch, kteří jsou kolem nich.

Filozofie mateřské školy:

Prioritou MŠ je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni vytvářet dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji. Našim cílem je vytvářet ve třídách příjemné klima, ve kterém se děti cítí dobře.

Novinky

ikona Podzimní slavnost s královnou podzimu 02.10.2022

Ve čtvrtek 13.10. zveme děti a jejich rodiče na Podzimní slavnost s táborákem.

V 16:30 hodin se sejdeme v jednotlivých třídách, kde děti i rodiče bude čekat splnění úkolu, který pro ně přichystá Podzimní královna.

Pokud budou úkoly splněny, královna všechny přivítá na zahradě a děti odmění.