Školní rok končí v naší školce v pátek 3.7.2020

Motto:

Děti jsou dokonalým zrcadlem těch, kteří jsou kolem nich.

Filozofie mateřské školy:

Prioritou MŠ je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni vytvářet dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji. Našim cílem je vytvářet ve třídách příjemné klima, ve kterém se děti cítí dobře.

Novinky

Letní prázdninový provoz 03.06.2020

Letní prázdninový provoz bude probíhat od 7.7.2020 do 31.7.2020 v naší mateřské škole.

Do 14.6. máte možnost zapsat své dítě do MŠ prostřednictvím rezervačního systému, který najdete v hlavní liště webových stránek pod názvem „Rezervace termínů„.

(Pokračování textu…)

Oznámení o výsledcích přijímacího řízení pro šk. rok 2020/2021 02.06.2020

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 pro děti tříleté a starší budou odesílány poštou 1.6. nebo do osobní datové schránky.
Registrační čísla přijatých dětí: Strana 1 a Strana 2

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 pro děti mladší tří let budou odesílány poštou 8.6. nebo do osobní datové schránky.
Registrační čísla přijatých dětí: Strana 1

Oznámení o platbách 02.06.2020

Úplatu za předškolní vzdělávání (školné) a stravné za měsíce květen – červen 2020 nehradí rodiče, jejichž děti nebudou docházet do mateřské školy.
Pokud již byly platby uhrazeny, budou vráceny zpět v průběhu srpna na váš bankovní účet.
10.6.2020 byl všem vrácen přeplatek 600 kč za nevyčerpané nadstandardní aktivity.
Individuální požadavky směřujte prosím na email skolka@msveltruska.cz.

Organizace provozu jednotlivých tříd 02.06.2020

Vážení rodiče,
postupně začínáme obnovovat provoz jednotlivých tříd. Od 1.6. je provoz mateřské školy prodloužen do 17 hodin a máte opět možnost vstupu do šaten s rouškou.

(Pokračování textu…)

Rozloučení s předškoláky 25.05.2020

Rozpis jednotlivých rozloučení s předškoláky:

  • 23.6. od 16:00 – fialová kytička
  • 24.6. od 16:00 – oranžová kytička
  • 25.6. od 16.00 – zelená kytička

Program bude probíhat na zahradě školy.