Motto:

Děti jsou dokonalým zrcadlem těch, kteří jsou kolem nich.

Filozofie mateřské školy:

Prioritou MŠ je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni vytvářet dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji. Našim cílem je vytvářet ve třídách příjemné klima, ve kterém se děti cítí dobře.

Novinky

V letošním školním roce slavíme výročí 50 let od otevření naší školky.

Mateřská škola dnes – virtuální prohlídka

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 30.05.2021

Přijaté děti starší 3 let:

Přijaté děti mladší 3 let: Stáhnout