Motto:

Děti jsou dokonalým zrcadlem těch, kteří jsou kolem nich.

Filozofie mateřské školy:

Prioritou MŠ je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni vytvářet dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji. Našim cílem je vytvářet ve třídách příjemné klima, ve kterém se děti cítí dobře.

Novinky

Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021 pro děti, které dosáhnou tří let do 31.8.2020

Termíny zápisu: 4.5.2020: 14:00 – 18:00 5.5.2020: 15:00 – 17:00 Formuláře k zápisu naleznete v sekci Mateřská škola -> Zápis do MŠ.

Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021 pouze pro děti, které jsou narozeny v rozmezí 1.9.2017 až 31.8.2018 (netříleté)

Termín zápisu: 5.5.2020 14:00 – 16:00 Formuláře k zápisu naleznete v sekci Mateřská škola -> Zápis do MŠ.

Organizace letního prázdninového provozu

Rozpis mateřských škol, které budou zajišťovat letní prázdninový provoz:

Karneval „Rej zvířátek“

13.2.2020 v dopoledních hodinách proběhne karneval na téma „Rej zvířátek“. Rodiče, pomozte dětem na tento den připravit masku s tímto tématem. Součástí karnevalu bude i fotografování.