Motto:

Děti jsou dokonalým zrcadlem těch, kteří jsou kolem nich.

Filozofie mateřské školy:

Prioritou MŠ je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni vytvářet dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji. Našim cílem je vytvářet ve třídách příjemné klima, ve kterém se děti cítí dobře.

Novinky

Zápis pro školní rok 2023/2024 28.02.2023

Цей запис не призначений для українських біженців (Tento zápis není určen pro ukrajinské uprchlíky)

Podání žádosti se uskuteční formou elektronické registrace na adrese: https://zapisdoms-praha9.praha.eu/ v termínu od 3.4. do 23.4. 2023 a následně proběhne prezenční zápis ve dnech 2.5. 13:30 – 17:00 a 3.5. od 14:00 – 17:00 hodin v mateřské škole.

Pokud zákonný zástupce dítěte nemá možnost provedení elektronické registrace – předzápisu, lze registraci provést přímo v MŠ dne 17.4. od 9:30 – 11:00 hodin.

K prezenčnímu zápisu nutno přinést: Stáhnout

Informace pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Stáhnout,Stáhnout

Kritéria pro přijímání dětí, které dosáhly věku tří let do 31.8.2023 Stáhnout

Kritéria pro přijímání dětí, které dosáhly věku tří let k 1.9. 2023 a mladší Stáhnout

ikona Zvláštní zápis pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině Спеціальний облік дітей, яким надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні 27.02.2023

Postup pro podání žádosti do MŠ (Порядок подачі яви в дитячий садок)

  1. elektronická registrace (електронна реєстрація) 5.6. od 8:00 – 16:00 hodin
    Místo elektronické registrace (Замість електронної реєстрації ) Radnice Praha 9, Sokolovská 14 (Муніципальна установа – ратуша, Вулиця Соколовська 14, Прага 9)
  2. Termín zápisu po elektronické registraci (Дата та час запису після електронної реєстрації) 15.6.2023 od 14:00 – 15:00 hodin
    Místo zápisu po elektronické registraci (Місце реєстрації після електронної реєстрації) Mateřská škola (дитячий садок)

Ostatní informace ZDE (Інша інформація ТУТ): Stáhnout

ikona Rozběhneme rodinu 2023 – pohybová soutěžní zábava 26.02.2023

Rodiče a děti, vyzýváme vás k sportovnímu utkání mezi školkami Veltruskou, Litvínovskou a Šluknovskou.

Jak na to?

Registrovat se můžete do 10.4. na adrese: rozbehnemerodinu@gmail.com

Sportovat můžete od 21.3. do 10.5. Hodnotit se budou tentokrát tři okruhy pohybových aktivit:

  1. okruh běh a chůze
  2. okruh jízda na kole, koloběžce, in-line bruslích
  3. okruh plavání

Nezapomeňte! Sportuje dítě společně s rodičem

Více informací k soutěži: Stáhnout