Motto:

Děti jsou dokonalým zrcadlem těch, kteří jsou kolem nich.

Filozofie mateřské školy:

Prioritou MŠ je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni vytvářet dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji. Našim cílem je vytvářet ve třídách příjemné klima, ve kterém se děti cítí dobře.

Novinky

Rozloučení s předškoláky 25.05.2020

Rozpis jednotlivých rozloučení s předškoláky:

  • 23.6. od 16:00 – fialová kytička
  • 24.6. od 16:00 – oranžová kytička
  • 25.6. od 16.00 – zelená kytička

Program bude probíhat na zahradě školy.

Oznámení o výsledcích přijímacího řízení pro šk. rok 2020/2021 24.05.2020

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 pro děti tříleté a starší budou odesílány poštou 1.6. nebo do osobní datové schránky.
Registrační čísla přijatých dětí budou vyvěšena 3.6. na veřejně dostupné vývěsce MŠ a na webových stránkách školy.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 pro děti mladší tří let budou odesílány poštou 8.6. nebo do osobní datové schránky.
Registrační čísla přijatých dětí budou vyvěšena 10.6. na veřejně dostupné vývěsce MŠ a na webových stránkách školy.

Organizace provozu jednotlivých tříd 24.05.2020

Vážení rodiče,
postupně začínáme obnovovat provoz jednotlivých tříd. Od 1.6. bude provoz mateřské školy prodloužen do 17 hodin a budete mít opět možnost vstupu do šaten.

(Pokračování textu…)

Vyjádření ředitelky 20.05.2020

Vážení rodiče,

všichni jsme se ocitli v situaci, kterou nikdo nemohl očekávat a doposud s ní nikdo z nás neměl žádné zkušenosti. Od začátku jsme všichni byli, jak se říká, vhozeni do vody a nikdo nevěděl, jak je hluboká. (Pokračování textu…)

Oznámení o platbách 19.05.2020

Úplatu za předškolní vzdělávání (školné) a stravné za měsíce květen – červen 2020 nehradí rodiče, jejichž děti nebudou docházet do mateřské školy.
Pokud již byly platby uhrazeny, budou vráceny zpět v průběhu srpna na váš bankovní účet. Taktéž bude vrácen přeplatek za nevyčerpané nadstandardní aktivity.
Individuální požadavky směřujte prosím na email skolka@msveltruska.cz.