Motto:

Děti jsou dokonalým zrcadlem těch, kteří jsou kolem nich.

Filozofie mateřské školy:

Prioritou MŠ je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni vytvářet dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji. Našim cílem je vytvářet ve třídách příjemné klima, ve kterém se děti cítí dobře.

Novinky

Organizace letního prázdninového provozu

Rozpis mateřských škol, které budou zajišťovat letní prázdninový provoz:

Karneval „Rej zvířátek“

13.2.2020 v dopoledních hodinách proběhne karneval na téma „Rej zvířátek“. Rodiče, pomozte dětem na tento den připravit masku s tímto tématem. Součástí karnevalu bude i fotografování.