Co je třeba, aby vaše dítě zvládlo při nástupu do mateřské školy

  • Používat toaletu (pleny nejsou přípustné)
  • Držet lžíci a umět se najíst
  • Při jídle sedět u stolu
  • Umět pít z hrnečku a skleničky
  • Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku
  • Vysmrkat se a používat kapesník
  • Spolupracovat při oblékání a svlékání
  • Umět si nazout a vyzout boty
  • Umět si říci co chce nebo potřebuje