Dětská pravidla soužití v MŠ

 • Jsme zdvořilí, vzájemně se oslovujeme křestními jmény, používáme slova
  typu: s dovolením, promiň, děkuji, prosím apod.
 • Jsme kamarádi, vzájemně si pomáháme, neubližujeme si, snažíme se o
  dohodu, při neshodě vyjednáváme
 • Umíme se na požádání rozdělit o hračku s ostatními dětmi ve třídě,
  neničíme výtvory, stavby kamarádů, v případě poškození stavby se
  vzájemně dohodneme na dalším postupu
 • Z mateřské školy si bereme domů jen to, co je naše, co jsme si přinesli
  z domu
 • Osobní věci ukládáme na své místo, které je označeno značkou
 • Volně si vybíráme hračky a pomůcky, po ukončení je uklidíme na určené
  místo, všichni si pomáháme při společném úklidu
 • Neodcházíme do šatny bez domluvy s učitelkou
 • Dodržujeme pravidla stolování, vždy si popřejeme DOBROU CHUŤ,
  stolujeme společně
 • Když jeden mluví, ostatní děti poslouchají
 • Dodržujeme hygienické návyky, dodržujeme čistotu prostředí a osobní
  hygienu
 • V ložnici se chováme tiše a i ve třídě se domlouváme klidným hlasem, jsme
  ohleduplní ke kamarádům, kteří po obědě odpočívají
  na lehátkách
 • Svou práci vždy dokončíme, abychom se z ní mohli i později ještě potěšit
 • Chráníme vše živé i přírodu kolem nás
 • Chráníme životní prostředí, dbáme na pořádek a čistotu ve svém okolí
 • Musíme dodržovat dohodnutá pravidla na školní zahradě –
  i za přítomnosti rodičů