Mateřská škola Veltruská

Veltruská 560, Praha 9, 190 00
Tel. MŠ 286889031, 725914423, e-mail msveltruska@volny,cz
www.msveltruska.cz

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Veltruská pro školní rok 2023/2024

 

Na základě § 123 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění, ve smyslu vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a souvisejících právních předpisů, stanovuji výši úplaty pro školní rok 2023/2024 za předškolní vzdělávání ve výši

 

1000,- Kč měsíčně

 

Dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání, se poskytuje vzdělávání bezúplatně.

 

Bc. Renáta Šibravová
ředitelka Mateřské školy Veltruská

 

V Praze dne 30.6.2022