Mateřská škola Veltruská
Veltruská 560, Praha 9, 190 00

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole
Veltruská pro školní rok 2020/2021

Na základě § 123 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění, ve smyslu vyhlášky
č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a souvisejících právních předpisů, stanovuji výši
úplaty pro školní rok 2020/2021 za předškolní vzdělávání ve výši 1000,- Kč měsíčně.

Dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání, se poskytuje vzdělávání bezúplatně.

Bc. Renáta Šibravová
ředitelka Mateřské školy Veltruská

V Praze dne 30.5. 2020