Naše škola plní povinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (obecně nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů prostřednictvím Skupiny podniků „Základní a mateřské školy MČ Praha 9“. 

Obecné informace:

Veškeré informace, formuláře a dokumenty k tématu ochrana osobních údajů jsou uveřejněny na stránkách https://praha9.cz/o-praze-9/skolstvi/ochrana-osobnich-udaju-pro-zs-a-ms-mc-praha-9