V pondělí 12. 4. 2021 byl zahájen provoz pouze pro předškolní děti a pro děti rodičů zaměstnaných ve vybraných profesích (rodiče těchto dětí musí doložit potvrzení od zaměstnavatele a předem nahlásit potřebu umístit dítě do MŠ).

Dítěti je umožněna osobní přítomnost v mateřské škole pouze v případě, že:

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupilo vyšetření prostřednictvím PCR testu ze slin nebo antigenního testu výtěrem z nosu, který mu poskytla škola a prokáže se NEGATIVNÍM výsledkem tohoto vyšetření.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Čti více

 • Při předávání dítěte rodič zazvoní na danou třídu, ohlásí se ve videotelefonu a vyčká, až si učitelka osobně převezme dítě, nevstupuje do šatny (týká se především předškoláků). Mladší děti může do šatny doprovodit rodič. V šatně mohou být nejvýše 2 rodiče a 2 děti.
 • Při vyzvedávání dítěte rodič zazvoní na danou třídu, ohlásí se ve videotelefonu a vyčká až bude dítě připraveno k odchodu z MŠ. Učitelka vpustí rodiče do budovy (k šatně) až bude dítě přichystané k odchodu ze školky (týká se především předškoláků).

Děkujeme za pochopení.
Toto opatření má zamezit kumulaci většího počtu osob v mal

Čti více

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o povinném testování dětí a žáků, které je v současné době podmínkou pro prezenční formu výuky, a to jak v ZŠ, tak v MŠ.

Více informací ZDE:

Čti více

 • Termín zápisů: 3. a 4. května
 • Forma zápisů:
  • do datové schránky mateřské školy ID hb255dh
  • poštou (rozhodující je datum odeslání)
  • podáním v zalepené obálce do schránky určené pro zápis (umístěné na plotu)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý email)
 • Pravidla a důležité informace k zápisům pro děti, které dosáhnou 3let do 31.8. 2021  zde
 • Evidenční list s vyjádřením lékaře o očkování dítěte  zde
 • Žádost o přijetí    zde
 • Nutno dodat kopii rodného listu dítěte
 • V evidenčním listu uveďte čitelně váš email, na který obdržíte registrační číslo dítěte

Předpokláda

Čti více

 • Termín zápisů: 5. května
 • Forma zápisů:
  • do datové schránky mateřské školy ID hb255dh
  • poštou (rozhodující je datum odeslání)
  • podáním v zalepené obálce do schránky určené pro zápis (umístěné na plotu)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý email)
 • Pravidla k zápisům pro děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019   zde
 • Evidenční list s vyjádřením lékaře o očkování dítěte  zde
 • Žádost o přijetí    zde
 • Nutno dodat kopii rodného listu dítěte
 • V evidenčním listu uveďte čitelně váš email, na který obdržíte registrační číslo dítěte

Předpokládaný počet volných míst p

Čti více

Pojďme si s dětmi užít volný čas venku pohybem.
Celá akce bude probíhat od 12.4. a ukončena bude 15.5., kdy slavíme Den rodiny.

Jak na to? Stačí se přihlásit na e-mail: rozbehnemerodinu@gmail.com

Kde uvedete:

 • jméno, příjmení dítěte (pod jménem dítěte bude zaregistrovaná celá rodina)
 • třídu, do které dítě chodí
Čti více

Naše MŠ bude zajišťovat provoz v termínu od 19.7. – 23.7.2021 pro děti z naší mateřské školy, MŠ Šluknovské a MŠ Litvínovské.

Od 12.7. – 16.7. pro děti z naší MŠ zajišťuje provoz MŠ Šluknovská

Od 26.7. – 30.7. pro děti z naší MŠ zajišťuje provoz MŠ Litvínovská 490

Prázdninový provoz je z kapacitních důvodů určen pro děti zaměstnaných rodičů.

Čti více