Angličtina je již několik let součástí vzdělávacího programu školky, je vedena lektory Wattsenglish za přítomnosti paní učitelky dané třídy.

Výuka je založena na zábavných výukových aktivitách (hry, písničky…) a je hrazena mateřskou školou. Zúčastňují se pouze děti předškolních tříd.

V čem je metoda Wattsenglish výjimečná

 • Metoda Wattsenglish představuje ucelenou a návaznou metodiku výuky angličtiny pro předškoláky a školáky, která byla vyvinuta ve spolupráci s psychology, pedagogy a lingvisty.
 • Vychází z přirozeného osvojování si řeči (podobně jako se učíme mateřštinu) a zároveň fixuje pevné gramatické základy
 • Kombinuje výuku prostřednictvím rodilých mluvčích a českých pedagogů
 • Je maximálně motivační – děti chtějí mluvit
 • Respektuje 4 základní fáze učení – 1. slyším, vidím, chci to říct, 2. opakuji a automatizuji, 3. reaguji, 4. mluvím
 • Děti se učí jazyk okamžitě přirozeně používat v běžných situacích
 • Děti jsou schopné velmi brzy porozumět

 

Proč jsme zařadili angličtinu do vzdělávacího programu MŠ

 • Předškolní věk je jedinečné období, kdy si dítě může osvojit řeč naprosto přirozenou cestou, podobně jako mateřštinu.
 • V tomto věku není výuka angličtiny učení, ale zábavná hra

Osvojování si druhé řeči vedle mateřské má pozitivní vliv na intelektuální vývoj a rozvoj mozku

Organizace a termíny výuky angličtiny

 • 1x týdně – v dopoledních hodinách v předškolních třídách
 • Začínáme 6.10. 2023
 • Poslední výuka 31.5. 2024
 • Výuka neprobíhá v období školních prázdnin a akcí školky
 • Celoroční výuka je hrazena mateřskou školou
 • Rozpis výuky v jednotlivých třídách bude upřesněn v jednotlivých třídách – zelená, fialová, červená kytička