Informativní schůzka pro rodiče dětí, které byly přijaty do MŠ od 1.9.2024

Informativní schůzka se koná 11.6. od 16 hodin. Dozvíte se informace k adaptačnímu programu a nástupu do mateřské školy, jak připravit dítě na nástup do školky,obdržíte platební údaje, budou zodpovězeny vaše dotazy. Prosíme o účast bez dětí.

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2024/2025

Přijaté děti starší 3 let: , Přijaté děti mladší 3 let: Informace ke schůzce rodičů najdete v dalším příspěvku.

Od ledna 2024 pouze s aplikací TWIGSEE

Od ledna 2024 školka přechází do ostrého režimu aplikace Twigsee. Veškeré omluvenky budou přijímány pouze přes tuto aplikaci. Proveďte prosím kontrolu, zda jste zadali aktuální kontakty, pověření k vyzvedávání dítěte, alergie… Systém je plně v souladu s GDPR. Děkujeme za spolupráci

Organizace školního roku 2023/2024

Plán omezeného nebo přerušeného provozu mateřské školy ve školním roce 2023/24:

Školní speciální pedagog

Vážení rodiče, od září bude s naší mateřskou školou spolupracovat školní speciální pedagog. Náplní speciálního pedagoga budou konzultační a poradenské práce, speciální pedagogická diagnostika a metodické a vzdělávací činnosti.

Co nového chystáme na nový školní rok nejen pro naše děti

Rádi bychom vás informovali o novém inspirativním prvku naší mateřské školy, který přináší zábavu, učení a interakci do života našich dětí i rodičů.