Motto:

Rodiče jsou první a nejdůležitější učitelé, společně chceme stavět pyramidu prožitků a radostí.

Filozofie mateřské školy:

Prioritou MŠ je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni vytvářet dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji.
Našim cílem je vytvářet ve třídách příjemné klima, ve kterém se děti cítí dobře.

tl_files/fotogalerie-stranky/uvodni-stranka/Pixmac000080739525-zmensena.jpg

Profil mateřské školy:

 • „Třídy podle barevných kytiček“
  • Děti jsou rozmístěny do jednotlivých tříd podle věkových kategorií.  Každá třída je odlišena barvou a je v ní zařazeno maximálně 26 dětí.
 • „Hra, jako základní metoda předškolního vzdělávání“
  • Přirozenou cestou rozvíjíme schopnosti dětí, činnosti vychází ze zájmu a zkušeností dětí.
  • Vytváříme podmínky pro prožitkové učení.
  • Program MŠ ctí zásadu J. A. Komenského vycházet od nejjednoduššího ke složitějšímu.
 • „Společný život určují pravidla“
  • Vytváříme společně s dětmi pravidla pro život v MŠ.
  • Organizace dne v MŠ má svůj řád, který pomáhá dětem orientovat se v čase.
 • „Cesta k samostatnosti“
  • Děti jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze. Učí se, jak dobře zvládat  každodenní povinnosti.
 • „Kamarádíme s angličtinou“
  • Angličtina je začleněna do vzdělávacího programu školy. Výuka je vedena rodilým mluvčím jazykové školy Wattsenglish 1x týdně. Výuka není hrazena rodiči.
 • „Na cestě ke školákovi“
  • Spolupracujeme se ZŠ Litvínovská 600. Předškolní děti se pravidelně seznamují s prostředím ZŠ a systematicky se připravují na bezproblémový vstup do školy.
 • „Pohyb – cesta ke zdraví“
  • Cílem je, aby školní zahrada sloužila dětem jako dokonalé prostředí k mnohostrannému a bezpečnému pohybovému využití. Školní zahradu každoročně obohacujeme o nový prvek.
 • „Chráníme rostliny a živočichy“
  • Do Školního vzdělávacího programu je zařazen environmentální program. Součástí jsou pěstitelské a chovatelské činnosti.
 • „Nadstandardní aktivity“
  • Kroužky přinášejí dětem určitý „nadstandard“ ve vzdělávání, zpestřují život dětí v mateřské škole, avšak dbáme na to, aby nenarušovaly běžný chod v MŠ.
 • „Tradice mateřské školy“
  • Podzimní slavnost s táborákem, Mikulášská nadílka, Vánoční posezení s ochutnávkou cukroví a vánočním vystoupením dětí, Karneval, Oslava MDD, Noc ve školce pro předškoláky, Slavnostní rozloučení s předškoláky v obřadní síni Vysočanské radnice, Rozloučení se školním rokem-zahradní slavnost s táborákem, divadla v MŠ, výlety.