Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy podává zákonný zástupce dítěte formou elektronické registrace v období od 2.4. 2024 do 26.4.2024 na adrese: https://zapisdoms-praha9.praha.eu/

Prezenční zápis proběhne 6.5. 2024 a 7.5.2024 od 14 – 17 hodin v mateřské škole. Důležité informace k zápisu včetně pravidel pro přijímání dětí do MŠ Stáhnout, Stáhnout